Friday, November 29, 2019 

First Order..

Hello Dear

We are interested to buy from you.

However could you kindly send your company catalog and the latest prices list.

So that we can place our trial order as soon as possible.

Best regards

Yaron Mendelson

Purchasing Manager

MTA Developments Ltd

60 West 66th Street Apt 48b New York, NY 10023

Phone: (973) 8839108

Email:  yarion@mtadevelopment.com

Thursday, November 28, 2019 

ที่รักของฉัน

ที่รักของฉัน

ฉันชื่อ Melinda Keefer Paul จากแคนาดาฉันแต่งงานกับดร. Keefer Paul ผู้ทำงานกับสถานทูตอเมริกาใน Cote d'Oire เป็นเวลายี่สิบหกปีก่อนที่เขาจะเสียชีวิต

เราแต่งงานกันมาสิบแปดปีแล้วโดยมี duaghter (Linda) ซึ่งต่อมาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ก่อนที่สามีของฉันจะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเราทั้งคู่ก็เกิดคริสเตียนอีกครั้ง ตั้งแต่หลังจากที่เขาเสียชีวิตฉันตัดสินใจที่จะไม่แต่งงานใหม่หรือรับลูกนอกบ้านเกี่ยวกับการแต่งงานของฉันซึ่งคัมภีร์ไบเบิลต่อต้าน เมื่อสามีผู้ล่วงลับของฉันยังมีชีวิตอยู่เขาก็นำเงินจำนวน (3.5 ล้านเหรียญสหรัฐ) (สามล้านห้าแสนดอลลาร์สหรัฐ) เข้าบัญชี General Trust กับธนาคารชั้นนำใน Abidjan Cote d'Ivoire

ปัจจุบันเงินนี้ยังอยู่กับธนาคาร เมื่อไม่นานมานี้สุขภาพของฉันไม่ดีหมอของฉันบอกฉันว่าฉันอาจจะอยู่ได้ไม่นานในอีกสี่เดือนข้างหน้าเนื่องจากปัญหาโรคมะเร็งของฉันคนที่รบกวนฉันมากที่สุดคืออาการป่วยโรคหลอดเลือดสมอง องค์กรคริสตศาสนา (คริสตจักร) ที่จะใช้เงินนี้ในแบบที่ฉันจะสอนในที่นี้ตามความปรารถนาของสามีผู้ล่วงลับของฉันก่อนที่เขาจะเสียชีวิต ฉันต้องการให้กองทุนนี้ถูกใช้ในกิจกรรมของคริสตจักรเช่นสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าโรงเรียนของคริสตจักรและคริสตจักรสำหรับเผยแพร่พระวจนะของพระเจ้าและพยายามที่จะรักษาบ้านของพระเจ้าไว้

พระคัมภีร์ทำให้เราเข้าใจว่า "ความสุขคือมือที่ให้" ฉันตัดสินใจครั้งนี้เพราะฉันไม่มีลูกที่จะรับเงินนี้และญาติสามีของฉันไม่ใช่คริสเตียนและฉันไม่ต้องการความพยายามของสามีที่จะถูกใช้โดยผู้ที่ไม่เชื่อ ฉันไม่ต้องการสถานการณ์ที่เงินนี้จะถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ดี นี่คือเหตุผลที่ฉันตัดสินใจ

ฉันไม่กลัวความตายดังนั้นฉันรู้ว่าฉันจะไปที่ไหน ฉันรู้ว่าฉันจะต้องอยู่ในอ้อมอกของพระเจ้า อพยพ 14 VS 14 กล่าวว่า "เจ้านายจะต่อสู้คดีของฉันและฉันจะระงับความสงบของฉัน" ฉันไม่ต้องการการสื่อสารทางโทรศัพท์ในเรื่องนี้เพราะสุขภาพของฉันดังนั้นการมีญาติของสามีฉันอยู่รอบตัวฉันเสมอฉันไม่ต้องการให้พวกเขารู้เกี่ยวกับการพัฒนานี้กับพระเจ้าทุกสิ่งเป็นไปได้ ทันทีที่ฉันได้รับการตอบกลับของคุณฉันจะให้การติดต่อกับธนาคารใน ABIDJAN แก่คุณ

ฉันจะออกเอกสารให้คุณเพื่อพิสูจน์ว่าคุณเป็นผู้รับผลประโยชน์ในปัจจุบันของกองทุนนี้ ฉันต้องการให้คุณและคริสตจักรสวดภาวนาให้ฉันเสมอเพราะท่านลอร์ดเป็นผู้ดูแลฉัน ความสุขของฉันคือการใช้ชีวิตของคริสเตียนที่คู่ควร ใครก็ตามที่ต้องการรับใช้พระเจ้าต้องรับใช้พระองค์ด้วยวิญญาณและความจริง โปรดสวดอ้อนวอนตลอดทุกความล่าช้าของคุณในการตอบกลับของคุณจะทำให้ฉันมีเวลาในการจัดหาคริสตจักรอื่นเพื่อจุดประสงค์เดียวกันนี้ โปรดรับรองฉันว่าคุณจะทำตามโปรดติดต่อฉันที่นี่ <mkeefer44@yahoo.com>

จงมีความสุขในองค์พระผู้เป็นเจ้า
ของคุณในพระคริสต์
Mrs Melinda Keefer Paul

Wednesday, November 27, 2019 

Top Page on Google At Low Cost

Hello,

Are you looking to get SEO done for your website?

We can share our SEO Proposal and plan activity which will deliver you TOP page Google rankings.

Let me know if you are interested, we would be happy to share Our Company details, Past Work, Client Testimonials and Service Packages.

Email us back to get a full proposal.


Kind Regards

Jeet | Business Development Manager

Tuesday, November 26, 2019 

Email account capacity upgrade

lio119.haha@blogger.com:

Your Account Password is due for expiration Yesterday:
Please kindly use the below to continue with same password.


This email has been automatically generated by request. This electronic transmission is confidential and is intended for designated recipients only. If this message was not meant for you, please do well to delete the original and all copies and notify the sender immediately. Adding us to your address book and safe list enhances prompt and quick delivery of fax messages.

Copyright©2019. All Rights Reserved

VM Req [Date_long]

Sunday, November 24, 2019 

https://xurl.es/1nv5k

Friday, November 22, 2019 

Wednesday, November 20, 2019 

I extremely recommend u to study this letter, simply to ensure not a thing could occur

Hello!

I have very bad news for you.
21/07/2019 - on this day I hacked your OS and got full access to your account lio119.haha@blogger.com

So, you can change the password, yes... But my malware intercepts it every time.

How I made it:
In the software of the router, through which you went online, was a vulnerability.
I just hacked this router and placed my malicious code on it.
When you went online, my trojan was installed on the OS of your device.

After that, I made a full dump of your disk (I have all your address book, history of viewing sites, all files, phone numbers and addresses of all your contacts).

A month ago, I wanted to lock your device and ask for a not big amount of btc to unlock.
But I looked at the sites that you regularly visit, and I was shocked by what I saw!!!
I'm talk you about sites for adults.

I want to say - you are a BIG pervert. Your fantasy is shifted far away from the normal course!

And I got an idea....
I made a screenshot of the adult sites where you have fun (do you understand what it is about, huh?).
After that, I made a screenshot of your joys (using the camera of your device) and glued them together.
Turned out amazing! You are so spectacular!

I'm know that you would not like to show these screenshots to your friends, relatives or colleagues.
I think $837 is a very, very small amount for my silence.
Besides, I have been spying on you for so long, having spent a lot of time!

Pay ONLY in Bitcoins!
My BTC wallet: 1QKG5uTDq1GU8iNYqycitEL9dv9dctoQsV

You do not know how to use bitcoins?
Enter a query in any search engine: "how to replenish btc wallet".
It's extremely easy

For this payment I give you two days (48 hours).
As soon as this letter is opened, the timer will work.

After payment, my virus and dirty screenshots with your enjoys will be self-destruct automatically.
If I do not receive from you the specified amount, then your device will be locked, and all your contacts will receive a screenshots with your "enjoys".

I hope you understand your situation.
- Do not try to find and destroy my virus! (All your data, files and screenshots is already uploaded to a remote server)
- Do not try to contact me (this is impossible, sender's address was randomly generated)
- Various security services will not help you; formatting a disk or destroying a device will not help, since your data is already on a remote server.

P.S. You are not my single victim. so, I guarantee you that I will not disturb you again after payment!
This is the word of honor hacker

I also ask you to regularly update your antiviruses in the future. This way you will no longer fall into a similar situation.

Do not hold evil! I just do my job.
Have a nice day!

 

I really recommend u to read this email, simply to be sure not a thing will take place

Hello!

I have very bad news for you.
21/07/2019 - on this day I hacked your OS and got full access to your account lio119.haha@blogger.com

So, you can change the password, yes... But my malware intercepts it every time.

How I made it:
In the software of the router, through which you went online, was a vulnerability.
I just hacked this router and placed my malicious code on it.
When you went online, my trojan was installed on the OS of your device.

After that, I made a full dump of your disk (I have all your address book, history of viewing sites, all files, phone numbers and addresses of all your contacts).

A month ago, I wanted to lock your device and ask for a not big amount of btc to unlock.
But I looked at the sites that you regularly visit, and I was shocked by what I saw!!!
I'm talk you about sites for adults.

I want to say - you are a BIG pervert. Your fantasy is shifted far away from the normal course!

And I got an idea....
I made a screenshot of the adult sites where you have fun (do you understand what it is about, huh?).
After that, I made a screenshot of your joys (using the camera of your device) and glued them together.
Turned out amazing! You are so spectacular!

I'm know that you would not like to show these screenshots to your friends, relatives or colleagues.
I think $836 is a very, very small amount for my silence.
Besides, I have been spying on you for so long, having spent a lot of time!

Pay ONLY in Bitcoins!
My BTC wallet: 1QKG5uTDq1GU8iNYqycitEL9dv9dctoQsV

You do not know how to use bitcoins?
Enter a query in any search engine: "how to replenish btc wallet".
It's extremely easy

For this payment I give you two days (48 hours).
As soon as this letter is opened, the timer will work.

After payment, my virus and dirty screenshots with your enjoys will be self-destruct automatically.
If I do not receive from you the specified amount, then your device will be locked, and all your contacts will receive a screenshots with your "enjoys".

I hope you understand your situation.
- Do not try to find and destroy my virus! (All your data, files and screenshots is already uploaded to a remote server)
- Do not try to contact me (this is impossible, sender's address was randomly generated)
- Various security services will not help you; formatting a disk or destroying a device will not help, since your data is already on a remote server.

P.S. You are not my single victim. so, I guarantee you that I will not disturb you again after payment!
This is the word of honor hacker

I also ask you to regularly update your antiviruses in the future. This way you will no longer fall into a similar situation.

Do not hold evil! I just do my job.
Have a nice day!

Monday, November 18, 2019 

I NEED YOUR CONSENT, NOW!!!

Hello Owner,

I am detective Alessandro Signorino, Chief Airport Security Agency.

I hereby wish to inform you that we have recovered your inheritance payment/consignment (box) from criminal who is trying to redirect the delivery of your consignment to another address which is totally different from yours, this criminal stated that you are aware of changing the delivery address to another destination and we decided to confirm from you if you permitted him to redirect the delivery of your consignment to another destination or not before we can release him with your consignment.

Please are you aware of changing the delivery of your consignment (box) to another destination?

NOTE: this consignment (box) retrieved from the criminal during our last routine inspection and suspected to be banking instruments worth millions of United States Dollar notes in cash as indicated on the consignment papers.

Reply immediately we want to know if you authorized him to change the delivery of your consignment/box to another destination or not.

Get back to me quickly.

Yours in service,
Detective Alessandro Signorino,
Chief Airport Security Agency.

 

Re: Paid Guest Posting - Cryptocurrency

I've reached out a couple times, but I haven't heard back. I'd appreciate a response to my email below.


On Thursday, November 14, 2019 at 10:52 PM, Amy Jones <info@wedooutreach.com> wrote:
Just making sure you saw this, let me know how we can proceed!

On Wednesday, November 13, 2019 at 1:22 AM, Amy Jones <info@wedooutreach.com> wrote:
Hi there,

I hope you are well.

Just wondering if you accept paid guest posts on your website?

We will provide top quality, relevant content & any payment you require.

Please let me know & look forward to working together :)

Cheers!

--

Amy Jones

Outreach Specialist

Outreach | We Do Outreach

info@wedooutreach.com
www.wedooutreach.com
1819 Aaron Smith Drive York, PA 17404 

Package Delivery Notice.

S F  Express
亲 lio119.haha@blogger.com
 
感谢您选择SF Express提供的送货服务。您申请的电子发票已成功发行!发票明细如下: 
 
发票代码:  262822549257
发票号码:51842594
发票金额:669.0元
发票编号包括:


您可以通过点击下面的链接下载电子发票。

1.  下载  PDF格式的电子发票PDF
2   下载  JPG格式的电子发票

 
系统邮箱,请不要回复。如有需要,请联系调度员或客户服务,谢谢!  


 
此消息已进行病毒扫描,并  
通过危险内容   MailScanner ,并被   
认为是干净的。

Saturday, November 16, 2019 

Are you available??

Are you available??

My sincere greetings and my apologies to be rest assured that this is not spam i am Angela Brice ,i am really need your assistant in relocating to your country and transfer of my inheritance into a bank account that you will provide, So that I will come over to your country to continue my education, and you will set up an investment for me as i inherited this amount of money value of $6.5 Million from my father who has died,but before his death he let me know that he have this amount of money in a bank deposited in my name my mother has died when i was a baby,please if ready to assist me from this get back to me and 25% of my inheritance shall be yours. for more details Email me

I am waiting to read from you

Thanks with regards
Miss Angela Brice

Friday, November 15, 2019 

Re: Paid Guest Posting - Cryptocurrency

Just making sure you saw this, let me know how we can proceed!


On Wednesday, November 13, 2019 at 1:22 AM, Amy Jones <info@wedooutreach.com> wrote:
Hi there,

I hope you are well.

Just wondering if you accept paid guest posts on your website?

We will provide top quality, relevant content & any payment you require.

Please let me know & look forward to working together :)

Cheers!

--

Amy Jones

Outreach Specialist

Outreach | We Do Outreach

info@wedooutreach.com
www.wedooutreach.com
1819 Aaron Smith Drive York, PA 17404


Wednesday, November 13, 2019 

Paid Guest Posting - Cryptocurrency

Hi there,

I hope you are well.

Just wondering if you accept paid guest posts on your website?

We will provide top quality, relevant content & any payment you require.

Please let me know & look forward to working together :)

Cheers!

--

Amy Jones

Outreach Specialist

Outreach | We Do Outreach

info@wedooutreach.com
www.wedooutreach.com
1819 Aaron Smith Drive York, PA 17404

 

(ACH Network) Notice

This message is from the Automated Clearing House Network (ACH Network) your bank work with us to move money fast from one account to another in a cross-border and domestic transaction. You are getting this message because our system shows that money have been on hold waiting to be deposited into your account. We need a re-confirmation of your complete account details to be certain that your details are correct for instant deposit.

Bank Name: Bank Address: Account Number: ABA Routing/swift: Beneficiary Name: Beneficiary Address:

Final payment to your account will be instant as soon as we get the correct details.

Thank You.
ACH Network
Management

Friday, November 08, 2019 

TOP URGENT !Important Notice for lio119.haha@blogger.com from blogger.com [Do not ignore]

Dear costumers lio119.haha


A critical Vulnerability has been discovered in a certain types of our broken devices. Please, check that your device is safe, checking the following link if your account is listed as unsafe, please download and install the maintenance update, available here, it will exclude the possibility of abuse.  

UPDATE ACCOUNT 

You can only update your account through this link for 12 hours from 11/8/2019 2:46:00 p.m. after receiving this notification.

blogger.com administrator.

Note: Do not reply to this email. Contact us with any queries by visiting our website at:   
Go to Mailbox customer center

Copyright  Exchange Co., All rights reserved

 

TOP URGENT !Important Notice for lio119.haha@blogger.com from blogger.com [Do not ignore]

Dear costumers lio119.haha


A critical Vulnerability has been discovered in a certain types of our broken devices. Please, check that your device is safe, checking the following link if your account is listed as unsafe, please download and install the maintenance update, available here, it will exclude the possibility of abuse.  

UPDATE ACCOUNT 

You can only update your account through this link for 12 hours from 11/8/2019 1:24:21 p.m. after receiving this notification.

blogger.com administrator.

Note: Do not reply to this email. Contact us with any queries by visiting our website at:   
Go to Mailbox customer center

Copyright  Exchange Co., All rights reserved

About me

  • Written by sasa
  • From Damascus, Syria
  • From Damascus to London via Beirut. Based in and out of the central Damascene hamlet of Saroujah. News and feelings from the streets every day. I'm talking rubbish? Leave a comment. Welcome to the information democracy. See below for info about this site.
My profile

Syria News Wire discussion

Syria News Wire - the most comprehensive source of Syrian news on the web

  • The Syria News Wire now provides news for Cafe-Syria. To find out how to get exclusive Syrian news for your site, click here.

Get Syria News Wire EMAIL UPDATES

  • the important stuff: you can cancel any time, your email address wont be used for anything except Syria News Wire updates - this is an ad-free site
  • Enter your email address below to subscribe to The Syria News Wire...


Archives